پاسکوپلاس

8 ویژگی افراد موفق در زندگی

شنبه, 28 بهمن 1402
  1. عمل گرا باشید. اگر تصمیمی می گیرید بهش عمل کنید و روش وایسید.
  2. بی سر و صدا زندگی کنید و برای هر موفقیت یا شکست کوچک دادار دودور راه نندازین.
  3. دائم در حال یادگیری چیزهای جدید باشین.
  4. هیچوقت خودتون رو با کسی که سه قدم جلوتر یا عقب تر از شماست مقایسه نکنین.
  5. انعطاف پذیر باشید؛ یعنی برنامه ریزی داشته باشید ولی برده برنامتون نباشین.
  6. سعی کنین همیشه خوشبین باشین.
  7. دنبال افراد و موقعیت هایی باشین که راه رو برای رسیدن به هدف های شما هموار میکنن.
  8. یه گوشتون رو در کنین و دیگری رو دروازه، در مقابل کسایی که زیر گوشتون آیه یاس میخونن.
نظر خود را وارد نمایید