0

چه ورزشی مناسب با روحیه شماست؟

دوشنبه, 30 مرداد 1402
  1. عصبانی هستید؟ ورزش های رزمی را انتخاب کنید.
  2. پریشان یا گیج هستید؟ ورزش های قدرتی را امتحان کنید.
  3. عجولید؟ ورزش های سریع با شدت بالا را انتخاب کنید.
  4. احساس خستگی می کنید؟ ورزش های چینی را امتحان کنید.
  5. مضطرب هستید؟ پیاده روی را امتحان کنید.
  6. استرس دارید؟ دوچرخه سواری را امتحان کنید.
  7. احساس نگرانی می کنید؟ یوگا را امتحان کنید.
  8. احساس پرانرژی بودن دارید؟ زومبا را امتحان کنید.
نظر خود را وارد نمایید