پاسکوپلاس

ویژگی های افراد درونگرا

دوشنبه, 6 شهریور 1402
  1. وقتی مجبور میشه به ینفر زنگ بزنه از اینکه اون فرد جواب نده، خیلی خوشحال میشه.
  2. پیش کسی که دوستش داره برونگرا ترین میشه.
  3. وقتی ناراحت میشه، به جای داد و بیداد کردن سکوت میکنه و دیگه باهاتون حرف نمیزنه.
  4. به رابطه های عمیق علاقه دارن، نه رابطه های سطحی، شاید شروع کننده خوبی نباشن اما خیلی عالی میتونن ادامه بدن.
  5. از جمله هایی مثل چرا انقدر ساکتی؟ متنفرن.
  6. راننده ای که صحبت کنه برای اون ها عذابه، چون دوست دارن تو ماشین سکوت باشه و از مسیر لذت ببرن.
  7. وقتی مدتی در جمع یا مهمونی باشن، نیاز زیادی به تنهایی پیدا میکنن تا دوباره انرژی بگیرن.

8. در واقع اون ها فقط در اتاقشون زندگی میکنن نه در خونه کنار خانواده.

نظر خود را وارد نمایید