پاسکوپلاس

لیست عادت های خوب

سه شنبه, 31 مرداد 1402
  1. هر هفته یک کتاب بخونیم
  2. هر روز نیم ساعت ورزش کنیم
  3. هرشب لیست کارهای فردا رو بنویسیم
  4. هرشب چند دقیقه روزانه نویسی کنیم
  5. هر روز بیست دقیقه برای یادگیری زبان خارجی وقت بگذاریم
  6. هرروز ده دقیقه نیایش یا مدیتیشن کنیم
  7. هر روز غذای خونگی و سالم بخوریم
  8. هر روز به ینفر کمک کنیم یا حالش رو بهتر کنیم
  9. هر روز صبح زود بیدار شیم
  10. تیکه کلام های مناسب رو از صحبتامون حذف کنیم
نظر خود را وارد نمایید