پاسکوپلاس

سندروم گردن پیامکی

سه شنبه, 2 خرداد 1402

گوشی موبایل نهایتا وزنی در حدود دویست گرم دارد. اما همین وزن کم، می تواند بیست کیلوگرم معادل دو کیسه برنج به گردنتان فشار وارد کند.

به ازای هر 15 درجه ای که گردنتان را خم می کنید؛ 5 کیلوگرم نیروی بیشتری به مهره های گردن وارد میشود. در زاویه 45 درجه، حدود 24 کیلوگرم!

این فشار شدید به شدت به مهره های گردن آسیب می رساند. سندروم گردن پیامکی بعد از کرونا به شدت شیوع پیدا کرد. درد مزمن آرتزوز گردن کیف زندگی فردا مبتلا را تنزل می دهد.

تا می توانید موبایلان را بلا نگه دارید. پشت سرتان تکیه گاه بگذارید و سرتان را به عقب تکیه دهید و تمرینات تقویتی عضلات گردن را انجام دهید.

ساده ترین ترین تمرین این است: کف دست را به پیشانی و چهار طرف سر فشار دهید و ده ثانیه بشمارید. روزی دوبار این تمرین را انجام دهید. این تمرین کمک می کندبا تقویت عضلات بخشی از نیروی وارد به گردن را تحمل کند.

نظر خود را وارد نمایید