پاسکوپلاس

جامعه بیشترین مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک را دارد!

پنجشنبه, 31 فروردین 1402

تعداد باکتری هایی که به انواع آنتی بیوتیک مقاوم هستند هر روز رو به افزایش است و پیش بینی می شود تا سال 2050 سالانه ده میلیون مرگ به این دلیل رخ دهد.

علت  این موضوع هم مصرف بی رویه آنتی بیوتیک است، چرا؟ چون باکتری های غیر مقاوم کشته می شوند و مواد غذایی وبستر رشد بهتری برای باکتری های مقاوم فراهم می شود.

لطفا از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک پرهیز کنید. عفونت معمولی دندان آنتی بیوتیک نمی خواهد. اما چه زمانی به آنتی بیوتیک نیاز است؛ وقتی عفونت باعث تب و بی حالی شده، باعث باز نشدن دهان شده، زمانی که عفونت موجب تورم گسترده صورت شده که یک سمت صورت رو به صورت پخش در بر گرفته، زمانی که عفونت داره باعث تورم سریع و پیش رونده می شود.

در مواردی مثل بعضی بیماری ها و شرایط خاص مثل ضعف سیستم ایمنی و یا دریچه های قلب مصنوعی و بیماری های مادرزادی قلبی هم بسته به تشخیص پزشک آنتی بیوتیک نیاز است.

لطفا از این به بعد تحت هیچ عنوانی برای درد و عفونت دندان این داروها را مصرف نکنید و سلامت خودتان و جامعه تن را حفظ کنید.

نظر خود را وارد نمایید