0

اعداد فرشتگان و معنی آنها

چهارشنبه, 17 خرداد 1402

111: بینش- به خودت اعتماد کن.

222: همترازی- در مکان و زمان درست هستی.

333: پشتیبانی-ارسال پشتیبانی و راهنما برای شما.

444: حفاظت-جهان از شما حفاظت می کند.

555: تغییر-یک چیز جدید در راه است.

666: انعکاس- زمان ارتقا حقیقت معنوی.

777: شانس- اتفاق شگفت انگیز در راه است.

888: تعادل-همه چیز جای درستی قرار دارد.

999: رهایی- افراد غیر مفید را رها کن.

نظر خود را وارد نمایید